OM OSS

TERAPI

 • Samtalsbehandling i grupp – terapeutiskt och utbildande.
 • Enskilda samtal
 • Nätverksarbete / Familjesamtal.

SOCIAL REHABILITERING

 • Arbete med vardagsstruktur
 • Ekonomisamtal / Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Samverkan med uppdragsgivare för planering av sysselsättning, boendefrågor och eftervård

OMVÅRDNAD

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Läkemedelsbehandling
 • Vi tar emot klienter som har substitutionsbehandling

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER

 • Meditativ avslappning
 • Kreativ/skapande verksamhet
 • Fysisk aktivitet
 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Beroendelära
 • Samtalsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Bedömningssamtal med psykiater
 • Friskvård
 • Fysisk aktivitet
 • Akupunktur – NADA
 • Promenader


Personalgruppen har arbetat många år tillsammans och har olika utbildningar som socionom, leg. psykoterapeut och behandlingspedagoger. Vi har konsulter knutna till oss med kompetenser som beroendeläkare och psykiater, leg. sjuksköterska, leg. psykolog och handledare.


Villa Skogshyddan AB   Adress: Rödboksgatan 11  523 33 Ulricehamn Telefon: 0321-124 24   www.villaskogshyddan.com